Tag: บริษัทรับจัดหางาน

บริษัทรับจัดหางาน คืออะไร

ไขความลับของการใช้ บริษัทรับจัดหางาน!ไขความลับของการใช้ บริษัทรับจัดหางาน!

หลาย ๆ บริษัทนั้นอาจจะมีนโยบายไม่ใช้ บริษัทรับจัดหางาน ในการรับคนเข้าสมัคร แต่ให้ทางฝ่าย HR นั้นเลือกเข้ามาดูแลในส่วนนั้นแทน ซึ่งถามว่าข้อดีนั้นก็คือการที่ทางบริษัทจะประหยัดและลดค่าใช้จ่ายลงซึ่งถามว่ามันดีไหม ? มันก็ถือเป็นเรื่องทีดีนะครับ แต่ภายใต้การที่เราหรือบริษัทไม่เสีย เงินเพื่อจ้าง บริษัทรับจัดหางาน นั้นคุ้มจริง ๆ หรือไม่ ? ลองมาพิสูจน์กันด้วยบทความนี้ดีกว่าครับ บริหารคนได้ง่ายกว่า             เนื่องจากว่าบริษัทนั้นก็มีพนักงานของบริษัทเอง ส่วน บริษัทรับจัดหางาน ที่อยู่ภายใต้ของบริษัทเราอีกที ดังนั้นในเรื่อง ของการบริหารคนนั้นจะง่ายกว่า ไม่ต้องกังวลว่าจะมีปัญหาเรื่องพนักงาน ซึ่งนี้เป้นส่วนที่หลาย ๆ [...]