Day: February 25, 2020

เช็คเบี้ยประกันภัยรถยนต์

ประกันชั้น 3 กับความคุ้มค่าประกันชั้น 3 กับความคุ้มค่า

การใช้รถใช้ถนนนั้นมีความเสี่ยงมากมาย ไม่ว่าจะเกิดจากสภาพอากาศ สภาพพื้นผิวถนน หรือเกิดจากความประมาทของคน ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ ประกันภัยรถยนต์จึงเป็นสิ่งที่อยู่ควบคู่กับรถยนต์ของเรา เพื่อคุ้มครองหลังจากความเสี่ยงเหล่านี้เกิดขึ้น เพื่อไม่ให้เราเผชิญทุกข์ซ้ำซ้อนจากค่าใช้จ่ายหรือค่าเยียวยาที่อาจบานปลายได้เสมอ ในทางกฎหมายเจ้าของรถยนต์ทุกคันจะต้องทำประกันที่เรียกว่าประกันภาคบังคับหรือ พรบ. เพื่อเป็นการรับรองการคุ้มครองอุบัติเหตุที่จะเกิดในอนาคต เนื่องจาก พรบ. ให้การคุ้มครองได้แก่ 1) ค่ารักษาพยาบาล  ไม่เกิน 80,000 บาท ต่อคน 2) กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร ไม่เกิน 300,000 บาท ต่อคน 3) เงินชดเชยรายวัน [...]
ดูหนังออนไลน์

ประโยชน์ของการดูหนังออนไลน์แบบมีความเป็นส่วนตัวประโยชน์ของการดูหนังออนไลน์แบบมีความเป็นส่วนตัว

            ความเป็นส่วนตัว (Privacy) เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนพึงมี เพราะความเป็นส่วนตัวนั้นจะช่วยให้การใช้ชีวิต ณ ขณะหนึ่งของคนแต่ละคนมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เนื่องด้วยพฤติกรรมและรสนิยมความชอบที่แตกต่างกันออกไป คนเราจึงต้องการเวลาส่วนตัวเพื่อทำในสิ่งที่ทำให้รู้สึกเป็นตัวของตัวเองกันบ้าง             “การดูหนังออนไลน์” ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ผู้คนมักจะทำในเวลาว่าง ส่วนใหญ่มักเป็นเวลาที่อยู่แบบส่วนตัว เพราะการที่จะ ดูหนังออนไลน์เต็มเรื่อง ให้รู้สึกสนุกสุด ๆ ได้ ก็จะต้องให้เวลาและเอาใจใส่กับมันอย่างที่สุด แต่นอกเหนือจากความสนุกและประสบการณ์ดี ๆ ที่จะได้รับแบบเต็มเปี่ยม จากการดูหนังออนไลน์แบบมีความเป็นส่วนตั๊วส่วนตัวแล้ว คุณยังจะได้รับประโยชน์อื่น ๆ นอกเหนือจากนี้อีกด้วย คุณคงเริ่มสงสัยแล้วว่าประโยชน์ที่ว่าจะมีอะไรบ้าง เพราะฉะนั้นคุณมาดูกันเลยดีกว่า ประโยชน์ของการดูหนังแบบมีความเป็นส่วนตัว             [...]