ประกันชั้น 3 กับความคุ้มค่า

เช็คเบี้ยประกันภัยรถยนต์

การใช้รถใช้ถนนนั้นมีความเสี่ยงมากมาย ไม่ว่าจะเกิดจากสภาพอากาศ สภาพพื้นผิวถนน หรือเกิดจากความประมาทของคน ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ ประกันภัยรถยนต์จึงเป็นสิ่งที่อยู่ควบคู่กับรถยนต์ของเรา เพื่อคุ้มครองหลังจากความเสี่ยงเหล่านี้เกิดขึ้น เพื่อไม่ให้เราเผชิญทุกข์ซ้ำซ้อนจากค่าใช้จ่ายหรือค่าเยียวยาที่อาจบานปลายได้เสมอ

ในทางกฎหมายเจ้าของรถยนต์ทุกคันจะต้องทำประกันที่เรียกว่าประกันภาคบังคับหรือ พรบ. เพื่อเป็นการรับรองการคุ้มครองอุบัติเหตุที่จะเกิดในอนาคต เนื่องจาก พรบ. ให้การคุ้มครองได้แก่ 1) ค่ารักษาพยาบาล  ไม่เกิน 80,000 บาท ต่อคน 2) กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร ไม่เกิน 300,000 บาท ต่อคน 3) เงินชดเชยรายวัน (ผู้ป่วยใน) ไม่เกิน 200 บาท ต่อวัน (ระยะเวลารวมไม่เกิน 20 วัน) 3) วงเงินความคุ้มครองต่อครั้ง  ไม่เกิน 5,000,000 บาท 

นอกจากนี้เพื่อให้การคุ้มครองครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ยังมีประกันภัยแบบสมัครใจที่สามารถเลือกได้ถึง 5 ประเภท ซึ่ง ประกันชั้น 3 ราคาถูกสุดๆ เมื่อเทียบกับประกันรูปแบบอื่นๆ แน่นอนว่าการคุ้มครองย่อมมีความแตกต่างจากประกันชั้น 1 และ 2 ประกันชั้น 3 ราคาถูกสุดๆ จึงให้ความคุ้มครองเพียงสองกรณี คือ 1)ค่าใช้จ่ายความเสียหายในทรัพย์สินของคู่กรณี 2) ค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลต่อร่างกายของคู่กรณี 

พูดง่ายๆ หากเกิดอุบัติเหตุบริษัทประกันจ่ายให้คู่กรณี และเราควักกระเป๋าเองนั่นแหละครับ 

ดังนั้นประกันชั้นนี้จึงเหมาะสมกับการคุ้มครองรถยนต์ที่ไม่ใช่รถใหม่ป้ายแดง เนื่องจากต้องเป็นรถยนต์ที่ไม่ได้สนใจรอยแผลเล็กน้อย หรือเป็นรถที่ต้องใช้งานตลอดเวลาอย่างหนักจนเกิดความเสี่ยงแก่ผู้ใช้รถยนต์คนอื่นๆ ประกันชั้น 3 ราคาถูกสุดๆ ราว  2,XXX – 3,XXX บาท จึงให้ความคุ้มครองเฉพาะคู่กรณีเท่านั้น

รถยนต์ที่เหมาะสมกับ ประกันชั้น 3 นั้นจึงเหมาะกับกลุ่มคนบางกลุ่ม เช่น ผู้ที่เขามีรถไว้ใช้เชิงพาณิชย์หรือรถที่ใช้ทำธุรกิจ หรือรถยนต์สาธารณะทั้งหลายที่ไม่ได้สนใจอะไรมากมายว่ารถตัวเองจะเป็นแผลตรงไหน  ไม่ต้องซ่อมบ่อยๆ เพราะการซ่อมบ่อยๆ ทำให้เสียงานทีเป็นรายได้สำคัญไป 

และด้วยความที่รถเหล่านี้เป็นรถที่ใช้งานหนักและบ่อยครั้ง โอกาสเกิดอุบัติเหตุก็มากตาม และถ้าต้องเสียเวลาเข้าอู่เพื่อซ่อมให้รถกลับมาสวยงามบ่อย ๆ ก็จะเสียเวลาโดยใช่เหตุ พวกเขาเหล่านี้จึงมีประกันรถยนต์ก็เพื่อเอาไว้ซ่อมคู่กรณีเท่านั้นก็พอ 

อย่างไรก็ตาม หากอยาก เช็คเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ปรึกษาการเลือกประกันภัยรถยนต์ประเภทอื่นๆ ผู้เขียนขอแนะนำเว็บไซต์  roojai.com เว็บเดียวครบจบเรื่องประกันภัยรถยนต์